Najčešće postavljena pitanja

Kako da odaberem razumnu razliku između cijena?

Razlika između cijena je pozitivan broj, iako označava smanjenje cijene. U postocima izražava po koliko nižoj cijeni je ponuđen komad osmija. Za rijetke komade osmija, razlika u cijeni također može biti negativna. To znači da možete povisiti svoju željenu prodajnu cijenu iznad cijene prikazane na internetu, ako se komad i dalje može prodati po toj cijeni. Negativna razlika u cijeni ima smisla jedino za iznimno rijetke komade osmija. 

 

Kako funkcionira platna transakcija? 

Nakon sklapanja posla između kupca i prodavatelja, između strana se sklapa ugovor koji se može preuzeti sa Stranice za trgovanje ili ispuniti online. Nakon što je ugovor sklopljen i nakon što je roba kod izabranog povjerenika na čuvanju na escrow računu, prodajna cijena dospijeva za plaćanje. Nakon potvrde prodavatelja, roba se šalje na osigurani put novom vlasniku. Prodaja se može obaviti i bez povjerenika ako se strane tako dogovore.

Tko osigurava moju robu? 

Voditelj Stranice za trgovanje ne osigurava robu. Eventualno osiguranje transporta osmija dogovarat će se između prodavatelja i kupca, primjerice u slučaju da se roba ne preda osobno.

 

Kako dobijem robu istog stupnja sjaja? 

U procesu usklađivanja ponude i potražnje, osoblje Stranice za trgovanje pažljivo sastavlja robu koja također odgovara izboru veličina komada i sjaja osmija, ako to želite. 

 

Mogu li vidjeti robu prije kupovine? 

Slike i skenovi robe koja se prodaje dostupni su u svjetskoj Bazi podataka o osmiju. Kako biste pristupili tim podacima, tim društva Osmi-Safe GmbH šalje vam kôd nakon raspodjele između kupca i prodavatelja prije zaključivanja kupovine. Kôd se naziva Identifikacijski kod osmija, skraćeno OIC.

 

Postoji li naknada za upravljanje Stranicom za trgovanje? 

Ako se pronađu odgovarajući prodavatelj i kupac, Stranica za trgovanje naplaćuje naknadu. Ako je dogovorena cijena manja od 1.000 €, naknada iznosi 4 %. Za cijenu od 1.000€ i više, naknada iznosi 1,35 %. Ona se upotrebljava za održavanje i korištenje pozadinske baze podataka. 

 

Prodaja trgovcima ili privatnim osobama? 

Odluka o prodaji trgovcima ili privatnim osobama ovisi o razlici u cijeni. Privatne osobe obično kupuju po cijeni koja uključuje PDV. Stoga žele i prodati po cijeni koja je blizu bruto iznosa koji su platili. U slučaju kupovine od strane trgovca ili društva, opet postoji PDV koji je potrebno platiti kad trgovac ili društvo preprodaju osmij. Treba imati na umu da zainteresirani kupac može svaki dan poslati upit institutima za osmij o definiranim kupovnim cijenama putem stranice www.osmium-preis.com. U ovom slučaju razlika u cijeni također treba biti isplativa za trgovca. 

 

OSMISAFE GmbH

Anton-Heinen-Straße 86, 50181 Bedburg
Germany

T: +49 177 728 7450
info@osmisafe.de
www.osmium-marketplace.com

Fenster schließen
Najčešće postavljena pitanja