FAQ

Hoe kies ik een verstandige spread?

De spread wordt gegeven als een positief getal, hoewel het een prijsverlaging aangeeft. Het geeft aan met hoeveel procent een stuk met korting wordt aangeboden. Voor zeldzame stukken kan en mag de spread ook negatief zijn. Dit betekent dat u uw gewenste verkoopprijs kunt verhogen boven de op het internet vermelde prijs, als het stuk nog tegen die prijs kan worden verkocht. Een negatieve spread heeft alleen zin voor zeer zeldzame stukken.

Hoe werkt de betalingstransactie?

Zodra de deal is gesloten tussen koper en verkoper wordt een contract opgesteld tussen de partijen, dat kan worden gedownload van de Marktplaats-site of online kan worden ingevuld. Zodra het contract is gesloten en de goederen bij een gekozen vertrouwenspersoon in bewaring zijn gegeven, is de verkoopprijs verschuldigd. Na bevestiging door de verkoper worden de goederen op hun verzekerde reis naar de nieuwe eigenaar gestuurd. Een verkoop kan ook zonder een vertrouwenspersoon plaatsvinden als de partijen dat overeenkomen.

Wie verzekert mijn goederen?

De Marktplaatsexploitant verzekert de goederen niet. Een eventuele verzekering van het transport van de osmium wordt geregeld tussen de verkoper en de koper, bijvoorbeeld wanneer de goederen niet persoonlijk worden overhandigd.

Hoe krijg ik goederen met dezelfde glansgraad?

In het proces om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, letten de medewerkers van de Marktplaats erop om goederen samen te stellen die ook qua stukgrootte en schittering overeenkomen, mocht dit gewenst zijn. 

Kan ik de goederen zien voordat ik ze koop?

Afbeeldingen en scans van goederen die te koop zijn, zijn beschikbaar in de wereldwijde Osmium database. Om toegang te krijgen tot deze gegevens wordt een code verstrekt door het team van Osmi-Safe GmbH na toewijzing tussen koper en verkoper voordat de koop wordt gesloten. De code heet de Osmium Identificatie Code, kortweg OIC. 

Zijn er kosten verbonden aan de werking van de Marktplaats?

Als er een match wordt gevonden tussen verkopers en kopers, brengt de Marktplaats een vergoeding in rekening. Als de overeengekomen prijs minder dan € 1.000 is, bedraagt de vergoeding 4%. Voor 1.000.€ of meer bedraagt de vergoeding 1,35%. Deze vergoeding wordt gebruikt voor het onderhoud en het gebruik van de onderliggende database. 

Verkoop aan handelaars of particulieren?

Of aan handelaren of particulieren kan worden verkocht, wordt bepaald door de spread. Particulieren hebben meestal gekocht inclusief BTW. Daarom willen zij ook dicht bij de brutoprijs verkopen. Bij een aankoop door een handelaar of een bedrijf is er weer BTW die betaald moet worden wanneer de handelaar of het bedrijf doorverkoopt. Er zij op gewezen dat een geïnteresseerde koper dagelijks bij de osmiuminstellingen navraag kan doen naar vastgestelde aankoopprijzen via www.osmium-preis.com. De spread zou in dit geval ook lucratief moeten zijn voor een handelaar. 

 

OSMISAFE GmbH

Anton-Heinen-Straße 86, 50181 Bedburg
Germany

T: +49 177 728 7450
info@osmisafe.de
www.osmium-marketplace.com

Fenster schließen
FAQ