Webová stránka

Jméno poskytovatele OSMISAFE GmbH
V zastoupení Patrik Müller
   

Data

HRB-č.:
Daň č.:
DPH č.:
   
Adresa Anton-Heinen-Straße 86
50181
Bedburg
   

Kontakt

E-mail
Telefon +49 177 728 7450
Telefax
   

technická obsluha :

Werbeagentur PR3000 e.U.
Schemerlhöhe 300
8076 Vasoldsberg
Tel.: 
Fax:  

 

Řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle § 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) však poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat odeslané nebo uložené informace ani vyhledávat důkazy, které by naznačovaly nezákonnou činnost.

Zákonné povinnosti k odstranění informací nebo k blokování jejich použití podle obecných zákonů zůstávají nezpochybněny. Odpovědnost je v tomto případě možná pouze v okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Nezákonný obsah bude odstraněn neprodleně v okamžiku, kdy se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Na obsah těchto webových stránek nemáme žádný vliv, proto za tento obsah nemůžeme ručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy odpovědní za svůj vlastní obsah.

Odkazované webové stránky byly v době zřízení odkazu prověřeny z hlediska možného porušení zákona. Nezákonný obsah nebyl v době propojení zjištěn. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze nařídit bez důvodných indicií, že došlo k porušení zákona. Nelegální odkazy budou odstraněny ihned v okamžiku, kdy se o nich dozvíme. 

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách jejich poskytovateli podléhají německým zákonům o autorských právech. Kopírování, úpravy, šíření, jakož i jakékoli použití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopírování těchto webových stránek je povoleno pouze pro soukromé použití.

Komerční využití našeho obsahu bez souhlasu původce je zakázáno.

Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na těchto stránkách jsou jako takové označeny. Pokud si však všimnete porušení autorského práva, informujte nás o tom. Takový obsah bude neprodleně odstraněn.

OSMISAFE GmbH

Anton-Heinen-Straße 86, 50181 Bedburg
Germany

T: +49 177 728 7450
info@osmisafe.de
www.osmium-marketplace.com

Fenster schließen
Webová stránka