ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jak vybrat rozumné rozpětí?

Rozpětí se udává jako kladné číslo, ačkoli znamená snížení ceny. V procentech udává, o kolik je daný kus nabízen se slevou. U vzácných kusů může být rozpětí také záporné. To znamená, že můžete zvýšit požadovanou prodejní cenu nad cenu uvedenou na síti, pokud lze kus za tuto cenu ještě prodat. Záporné rozpětí má smysl pouze u velmi vzácných kusů.

 

Jak funguje platební transakce?  

Po uzavření obchodu mezi kupujícím a prodávajícím je mezi stranami uzavřena smlouva, kterou si můžete stáhnout ze stránek Marketplace nebo vyplnit online. Jakmile je smlouva uzavřena a jakmile je zboží u zvoleného opatrovníka v úschově, je třeba uhradit prodejní cenu. Po potvrzení prodávajícím je zboží odesláno na pojištěnou cestu k novému majiteli. Prodej může být uskutečněn i bez správce, pokud se na tom strany dohodnou.

 

Kdo pojistí mé zboží?  

Provozovatel Marketplace zboží nepojišťuje. Případné pojištění přepravy osmia bude sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím, například pro případ, že zboží nebude předáno osobně.

 

Jak získám zboží se stejným stupněm třpytu?  

Při slaďování nabídky a poptávky pracovníci Marketplace dbají na to, aby sestavili zboží, které se shoduje i ve výběru velikosti kusů a jiskřivosti, pokud je to žádoucí. 

 

Mohu si zboží před nákupem prohlédnout? 

Obrázky a skeny zboží na prodej jsou k dispozici v celosvětové databázi Osmium. Pro získání přístupu k těmto údajům je po přidělení kódu mezi kupujícím a prodávajícím před uzavřením koupě poskytnut kód týmem Osmi-Safe GmbH. Tento kód se nazývá identifikační kód Osmium, zkráceně OIC.

 

Je provoz Marketplace zpoplatněn? 

Je provoz Marketplace zpoplatněn?

V případě nalezení shody mezi prodávajícími a kupujícími si tržiště účtuje poplatek. Pokud je dohodnutá cena nižší než 1 000 EUR, činí poplatek 4 %. Při ceně 1 000.€ nebo vyšší činí poplatek 1,35 %. Používá se na údržbu a používání základní databáze.

 

Prodej obchodníkům nebo soukromým osobám? 

O tom, zda lze prodávat obchodníkům nebo soukromým osobám, rozhoduje rozpětí. Soukromé osoby obvykle nakupovaly včetně DPH. Proto také chtějí prodávat blízko hrubé ceny. V případě nákupu obchodníkem nebo firmou je zde opět DPH, kterou musí obchodník nebo firma zaplatit při dalším prodeji. Je třeba poznamenat, že zájemce o koupi může každý den vznést dotaz u osmium institutů na definované nákupní ceny prostřednictvím www.osmium-preis.com. Rozpětí by v tomto případě mělo být pro obchodníka také lukrativní.

 

OSMISAFE GmbH

Anton-Heinen-Straße 86, 50181 Bedburg
Germany

T: +49 177 728 7450
info@osmisafe.de
www.osmium-marketplace.com

Fenster schließen
ČASTO KLADENÉ DOTAZY